Åpenhetsloven

Åpenhetslovens hovedformål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester

Betongarbeid

Betong er et allsidig materiale og bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet. Avhengig av konstruksjonen som skal bygges kan betong støpes i faste former eller glidende forskaling som ved f.eks. støping av broer og tårn. I tillegg har betong lang levetid og stor styrke, og er ett av de mest brukte byggematerialene i vår tid. Etter mer enn 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss bred kunnskap om betong og betongarbeider, og er glad i en utfordring hvor vi sammen med våre kunder kan finne gode løsninger sammen.

Betongarbeid

Betong er et allsidig materiale og bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet. Avhengig av konstruksjonen som skal bygges kan betong støpes i faste former eller glidende forskaling som ved f.eks. støping av broer og tårn. I tillegg har betong lang levetid og stor styrke, og er ett av de mest brukte byggematerialene i vår tid. Etter mer enn 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss bred kunnskap om betong og betongarbeider, og er glad i en utfordring hvor vi sammen med våre kunder kan finne gode løsninger sammen.

Nilsen & Sture Betong jobber bevisst med aktsomhetsvurdering av våre leverandører

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon.

Aktsomhetsvurdering som en kontinuerlig prosess

I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.

Informasjon og innsyn

Vi jobber med aktsomhetsvurderingen og den årlige redegjørelsen vil publiseres her innen 30 juni hvert år.

Ved henvendelser Åpenhetsloven Nilsen & Sture Betong AS

Frister til å svare på henvendelser:

  • 3 uker
  • 2 måneder hvis opplysninger må hentes inn fra leverandører

Betongarbeid

Betong er et allsidig materiale og bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet. Avhengig av konstruksjonen som skal bygges kan betong støpes i faste former eller glidende forskaling som ved f.eks. støping av broer og tårn. I tillegg har betong lang levetid og stor styrke, og er ett av de mest brukte byggematerialene i vår tid. Etter mer enn 20 år i bransjen har vi opparbeidet oss bred kunnskap om betong og betongarbeider, og er glad i en utfordring hvor vi sammen med våre kunder kan finne gode løsninger sammen.